ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Ν.Π.Δ.Δ.

Ξ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 19, ΤΗΛ. 2461025989 FAX 2461042130, ΚΟΖΑΝΗ

Αριθ. Πρωτ. 81 Κοζάνη, 26 – 5 – 2017

Σελίδες

Subscribe to Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης RSS