ΦΕΚ ΤΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΝΟΗΣ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΥΚΟΪΑΣ

Καθορισμός ανώτατης τιμής αποζημίωσης των προϊόντων που ανήκουν σε παρεχόμενα είδη πρόσθετης περίθαλψης και θεραπευτικών μέ- σων του αρθ. 15 του Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ 3054/Β΄/ 18-11-2012). Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Δείτε εδώ τις τιμές για :

Σελίδες

Subscribe to Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης RSS