ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ Ι.Δ.Ε.Α.Α.Φ

Ι.Δ.Ε.Α.Α.Φ.: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2013, τα κράτη μέλη θα πρέπει πλέον να ενθαρρύνουν τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη για ιατρούς, νοσηλευτές, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, μαίες, φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες. Όταν το ΙΔΕΕΑΦ καθιέρωσε στις αρχές του 2016 τη διαδικασία μοριοδότησης των επιστημονικών συνεδρίων του κλάδου μας, αυτόματα άνοιξε η συζήτηση για τη σκοπιμότητα και για τις συνέπειες αυτής της διαδικασίας. Η απάντηση που δόθηκε από τον ΙΔΕΕΑΦ είναι ότι η πιστοποίηση της συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια αποτελεί πρώτα και κύρια αναγκαίο επαγγελματικό προσόν. Αποτελεί έναν επιπλέον τίτλο επιστημονικής επάρκειας που στα επόμενα χρόνια θα αποτελεί πολύτιμο επαγγελματικό εφόδιο. Φυσικά, το ενδιαφέρον βρίσκεται όχι μόνο και όχι τόσο στην τυπική πιστοποίηση, όσο κυρίως στην πραγματική επιστημονική εκπαίδευση και εξασφάλιση επάρκειας του φαρμακοποιού.

Η τετραετής χρονική περίοδος, από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, είναι η δοκιμαστική φάση εφαρμογής της υποχρεωτικής μοριοδότησης, όπως θα ισχύσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στη διάρκειά της, δεν θα υπάρχουν συνέπειες από τη μη συμπλήρωση των απαραίτητων μορίων. Από το 2021 και μετά, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα μόριά τους, σχετικά με τις υπηρεσίες που θα προσφέρει το φαρμακείο τους (άλλο ένα μεγάλο θέμα, αυτό των υπηρεσιών από τα φαρμακεία). Τα μόρια ενδέχεται επίσης να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για όσους σκοπεύουν να εργαστούν στο εξωτερικό.

Ο συνολικός απαιτούμενος αριθμός μορίων στη διάρκεια των 4 ετών είναι εκατό (100). Δεν απαιτείται υποχρεωτικά η ετήσια συλλογή 25 μορίων, μπορούν να αναπληρωθούν σε επόμενο χρόνο, όμως οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να κάνουν την πρόβλεψή τους, ώστε να μη φθάσει ο τέταρτος χρόνος χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης των κενών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΙΔΕΕΑΦ www.ideeaf.gr.

Είναι λοιπόν ύψιστης σημασίας, κυρίως για την επιστημονική και επαγγελματική μας κατάρτιση, να παρακολουθούμε τα διαδικτυακά σεμινάρια του ΙΔΕΕΑΦ. Απαραίτητο πριν απ’ όλα είναι να εγγραφείτε στη νέα πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ (ανεξαρτήτως αν έχετε γραφτεί και παλαιότερα) και να αποκτήσετε τον προσωπικό σας αριθμό ταυτότητας ΙΔΕΕΑΦ, ώστε  να συγκεντρώνονται και τα μόρια στην προσωπική σας καρτέλα. Μόρια δύνανται να συγκεντρωθούν και από συνέδρια και ημερίδες/διημερίδες που πραγματοποιούνται κατά περιόδους ανά την Ελλάδα.

Η πρώτη μοριοδότηση μέσω του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης θα γίνει για τα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Κοζάνης. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι ο αρχικός και κύριος σκοπός της πραγματοποίησης των παραπάνω σεμιναρίων ήταν η επιμόρφωση των φαρμακοποιών του Ν. Κοζάνης, καθώς όταν ξεκίνησε η οργάνωση των σεμιναρίων δεν είχε ξεκαθαρίσει και το νέο σύστημα μοριοδότησης.

Σας ενημερώνουμε ότι κανενός συναδέλφου το πτυχίο και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν κινδυνεύει από μη συγκέντρωση των μορίων. Ωστόσο είναι ανάγκη των καιρών η συνεχής επιμόρφωσή μας, και στο μέλλον πιθανόν να φανούν χρήσιμα τα μόρια μεταξύ άλλων για παροχή επιπλέον υπηρεσιών από τα φαρμακεία μας.

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Κ.:

 

Η Πρόεδρος                                                                Η Γραμματέας

Ελισσάβετ Δερβενιωτάκη                                           Μαρία Καρακωστάνογλου