ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής συνταγών φαρμάκων  έως 9/3/2017, η προθεσμία υποβολής γνωματεύσεων αναλωσίμων και ιατροτεχνολογικού υλικού μηνός Ιανουαρίου έως 15/3/2017 και  η προθεσμία υποβολής γνωματεύσεων αναλωσίμων και ιατροτεχνολογικού υλικού μηνός Φεβρουαρίου έως 20/3/2017.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ