ΦΣΚ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αφού καταχωρήσετε τις γνωματεύσεις στο e-dapy σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν αναλυτικά στις προηγούμενες δημοσιεύσεις στο site του ΦΣΚ, παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στα παρακάτω:

  1. ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ : Όταν περαστούν όλες οι γνωματεύσεις του Ιανουαρίου, θα κάνετε κλείσιμο του μήνα, όπου θα σας παρουσιαστούν σταδιακά ,για κάθε μία ξεχωριστά, τόσα τιμολόγια όσες και οι κατηγορίες που περάσατε. Δηλαδή, άλλο τιμολόγιο για τα αναλώσιμα Σακχαρώδη διαβήτη, άλλο τιμολόγιο για Ακουστικά Ορθοπεδικά Αναπνευστικά, άλλο για τα προϊόντα ειδικής διατροφής και αντίστοιχα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αντιγράφετε τα τιμολόγια αυτά χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά από το σύστημα μηχανογράφησης του φαρμακείου σας. Σε περίπτωση που εκτελέσετε γνωμάτευση με συμπυκνωτή οξυγόνου, αφορά περίπτωση οξυγονοθεραπείας (ανήκει στην κατηγορία «Ακουστικά- Ορθοπεδικά-Αναπνευστικά»), και τότε θα σας εμφανιστεί και ένα τέταρτο τιμολόγιο, που θα είναι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, επειδή αφορά ενοικίαση (όχι τιμολόγιο πώλησης. Με την έκδοση τιμολογίων κάνετε και κλείσιμο του μήνα υποβολής. Τα στοιχεία των τιμολογίων είναι τα ίδια με τα στοιχεία τιμολογίου για τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ: προς ΕΟΠΥΥ – Αποστόλου Παύλου 12 – Μαρούσι 151 23 - ΑΦΜ 997478553 - ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

 

  1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Η διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών αναγράφεται στο ειδικό έντυπο που εκδίδεται στο τέλος της διαδικασίας και επικολλάται στους φακέλους, και είναι ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΕΟΠΥΥ – ΑΤΤΙΚΗΣ, θέση δύο (2) Πεύκα, 19300 / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ. Για κάθε κατηγορία απαιτείται ξεχωριστός φάκελος στον οποίο μπαίνουν μέσα οι αντίστοιχες γνωματεύσεις και τα πρωτότυπα τιμολόγια. Έξω από τον κάθε φάκελο, θα επικολλάτε το αντίστοιχο ειδικό έντυπο που εκτυπώνεται από το e-ΔΑΠΥ κατά το κλείσιμο κάθε κατηγορίας για την περίοδο υποβολής που θέλετε να υποβάλετε τις γνωματεύσεις. Επίσης, έξω από τον κάθε φάκελο, αν το αντίστοιχο τιμολόγιο υπερβαίνει τα ποσά που το απαιτούν, θα υπάρχουν συραμμένα τα αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας Φορολογική απαιτείται άνω των 1500 ευρώ και Ασφαλιστική άνω των 3000 ευρώ.

 

  1. Η υποβολή για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο θα γίνει ταυτόχρονα ώστε να μην ταλαιπωρηθείτε. Οι καταχωρήσεις για τον Ιανουάριο σε ξεχωριστούς φακέλους και οι καταχωρήσεις για τον Φεβρουάριο σε ξεχωριστούς φακέλους.Η υποβολή του Ιανουαρίου θα γίνει έως την Τρίτη 7/3/2017 και του Φεβρουαρίου έως 20/3/2017.

 

Για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κοζάνης

 

             Η Πρόεδρος                                                            Η Γεν. Γραμματέας

Ελισσάβετ Δερβενιωτάκη                                              Μαρία Καρακωστάνογλου