ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΥΛΗΣ e-ΔΑΠΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αθήνα, 16/02/2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΠΔΔ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Μετά την χθεσινή ανάρτηση για την έναρξη της νέας πύλης e-ΔΑΠΥ, παρουσιάστηκαν κάποια λειτουργικά και τεχνικά προβλήματα, τα οποία δεν επέτρεπαν την καταχώρηση γνωματεύσεων αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη, όπως π.χ. η απαίτηση καταχώρησης ΑΜΚΑ ελεγκτή ιατρού για τις γνωματεύσεις που περιέχουν αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη, όταν είναι γνωστό ότι δεν απαιτείται ελεγκτής ιατρός. Σήμερα το πρωί, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Π.Φ.Σ., πραγματοποιούν συνάντηση στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ με τον Πρόεδρο του Οργανισμού και όλα τα τεχνικά κλιμάκια, ώστε να λυθούν τα προβλήματα που ανέκυψαν και να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που προέκυψαν μετά την χθεσινή ανάρτηση για την έναρξη λειτουργίας του νέου e-ΔΑΠΥ. Επομένως αμέσως μετά την συνάντηση θα πρέπει να αναμένετε νέες οδηγίες για την είσοδο στο πρόγραμμα και την καταχώρηση των γνωματεύσεων.
 
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ