ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ(ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)

01-02-2017

 

Τα αναλώσιμα ΔΕ θα τα καταθέσουμε αυτόν το μήνα μαζί με τις συνταγές των φαρμάκων. Μέσα στο μήνα Φεβρουάριο,θα μας ζητηθεί να τα καταθέσουμε ξεχωριστά. Αναμένονται οδηγίες.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΟΠΥΥ

1.    Συνταγές Φαρμάκων  Ασφαλισμένων –Ανασφαλίστων/Πρόνοιας(ηλεκτρονικές )

2.    Συνταγές Φαρμάκων Ευρωπαίων Ασφαλισμένων

3.    Χειρόγραφες Συνταγές (πράσινες και ηλεκτρονικές που εκτελέστηκαν χειρόγραφα ) à απαιτείται αρίθμηση

4.    Συγκεντρωτική Κατάσταση Φαρμάκων Ασφαλισμένων-Ανασφαλίστων/Πρόνοιας-Ευρωπαίων Ασφαλισμένων

5.    Αντίγραφο Τιμολογίου Φαρμάκων Ασφαλισμένων και Ανασφαλίστων/Πρόνοιας

6.    Αντίγραφο Τιμολογίου Φαρμάκων Ευρωπαίων Ασφαλισμένων

7.    Συνοδευτικό Σημείωμα ΚΜΕΣ

ΕΚΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

1° ΠΑΚΕΤΟ

1.    Συγκεντρωτική Κατάσταση Φαρμάκων Ασφαλισμένων-Ανασφαλίστων/Πρόνοιας-Ευρωπαίων Ασφαλισμένων

2.    Πρωτότυπο Τιμολόγιο Φαρμάκων Ασφαλισμένων και Ανασφαλίστων/Πρόνοιας

3.    Πρωτότυπο Τιμολόγιο Φαρμάκων Ευρωπαίων Ασφαλισμένων

4.    Συνοδευτικό Σημείωμα ΚΜΕΣ

2°  ΠΑΚΕΤΟ

1.    Αντίγραφο Συγκεντρωτικής Κατάστασης Φαρμάκων Ασφαλισμένων-Ανασφαλίστων/Πρόνοιας-Ευρωπαίων Ασφαλισμένων

2.    Αντίγραφο Τιμολογίου Φαρμάκων Ασφαλισμένων και Ανασφαλίστων/Πρόνοιας

3.    Αντίγραφο Τιμολογίου Φαρμάκων Ευρωπαίων Ασφαλισμένων

4.    Συνοδευτικό Σημείωμα ΚΜΕΣ

5.    Φορολογική Ενημερότητα

6.    Ασφαλιστική Ενημερότητα

7.    Αίτηση Φαρμακοποιού