Οδηγίες για την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για τις παρακρατήσεις έτους 2016

Ενημερωθείτε από το αρχείο που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο, για τις ενέργειες που χρειάζεται να κάνετε ώστε να εκδώσετε τα τιμολόγια για τα ποσά που παρακρατήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ κατα το έτος 2016.

Ετήσια βεβαίωση παρακρατήσεων