Προκαταρτικό πρόγραμμα υπηρεσιών φαρμακείων δήμου Κοζάνης

Βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το προκαταρτικό πρόγραμμα υπηρεσιών των φαρμακείων του δήμου Κοζάνης μέχρι και τον Αύγουστο 2017. Αμοιβαίες αλλαγές θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 25/1 στη γραμματεία του συλλόγου.

Πρόγραμμα 2-8/2017