ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Καταστάσεις απογραφής ναρκωτικών

Αρχείο Word

Αρχείο Pdf

 

Π.Δ. 191/2007
 

1.- ΠΙΝΑΚΑΣ Δ (TAVORLEXOTANILLIBRAXDORMSTILNOXIMOVANESONATAκ.λ.π.)
Τα ανωτέρω φάρμακα του Πίνακα Δ. του Ν. 1729/87 χορηγούνται με συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα της Νομαρχίας ή του Ι.Κ.Α. (σε περίπτωση που η συνταγή είναι του Ι.Κ.Α.) και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός π.χ. 1,2,3 ή 6 τεμάχια.
Οι εν λόγω συνταγές φυλάσσονται στο φαρμακείο επί 3ετία, σφραγίζονται με την σφραγίδα του φαρμακείου, και τοποθετούνται σε φακέλους ή ντοσιέ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατηγορία Δ προστέθηκε βάσει της υπ.αριθ. Υ6γ/1725/5-6-2001 απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας το STILNOX., IMOVANE και SONATA.
 
2.- ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.Σ. , (LONARIDLONALGAL κ.λ.π.)
α) Τα φάρμακα του πίνακα Γ.Σ. του Ν. 1729/87 , που δεν περιέχουν κωδεϊνη  χορηγούνται με μονόγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία συνταγή, φυλασσόμενη επί τριετία.
Η στρογγυλή σφραγίδα του Ι.Κ.Α. σε συνταγές του Ι.Κ.Α. επέχει θέση σφραγίδας της Νομαρχίας.
Β) ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΑ : Τα κωδεϊνούχα χορηγούνται ως εξής :
1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδείνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200 mg.
2) Με συνταγή του ν.1729/87 (μονόγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.
3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg.
 
Σας εφιστούμε την προσοχή , ότι από την ανωτέρω απόφαση συνεπάγεται , ότι στην περίπτωση 3) δηλαδή στην περίπτωση που η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400 mg  εκτός του ότι χρειάζεται δίγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία ειδική συνταγή, σε περίπτωση συνταγή ασφαλιστικού Ταμείου πρέπει να είναι θεωρημένη και η συνταγή του ασφαλιστικού ταμείου.
 
3.- ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από την Νομαρχία, φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).
Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο, αυθημερόν.
 
 

 Για τη χορήγησή τους απαιτείται συνταγή σε διπλή κόκκινη διαγράμμιση και θεωρημένη από τη Νομαρχία (στρογγυλή σφραγίδα Νομαρχίας). 

 

 1. ΜΟΡΦΙΝΗ
  Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 amp (μέγιστη ημερήσια δόση).
 2. ΠΕΘΙΔΙΝΗ 
  Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 amp των 100 mg ή 5 των 50 (μέγιστη ημερήσια δόση).
 3. ΚΩΔΕΪΝΗ TABL
  Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 15 TABL (μέγιστη δόση).
 4. MORFICONTIN 
  Χορηγείται μόνο μετά από απόφαση της Νομαρχίας, με την προσκόμιση διατακτικής στο όνομα του φαρμακοποιού.
 5. DOLCONTIN TABL (10x60mg) 
  Χορηγείται μέχρι δύο κουτιά ανά συνταγή (δόση για 5 ημέρες).
 6. DUROGESIC (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση)
  α) Ορίζονται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 300 μg/hr.
  β) Δύναται με ευθύνη του γιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) σε ποσότητα μέχρι 300 μg/hr (που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση) για θεραπεία 15 ημερών, και για όσες φορές χρειαστεί ανά δεκαπενθήμερο. Σε περίπτωση που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί (σε περίπτωση καρκινοπαθούς), θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, κατόπιν αδείας της Διευθύνσεως Υγείας της οικείας Νομαρχίας. 
 7. ROMIDON TABL
  Μόνο ένα κουτί σε κάθε συνταγή.
 8. ROMIDON AMP 
  Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
 9. ZIDERON AMP 
  Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
  10. TRAMADOL (ΤΡΑΜΑΔΟΛΗ)
  Mέγιστη ημερήσια δόση 400 mg.
  11. ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΑ ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ που περιέχουν την ουσία ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ 
  α) Ορίζονται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 300 μg/hr.
  β) Τα εν λόγω ιδιοσκευάσματα δύνανται με ευθύνη του γιατρού να χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
  γ) σε περίπτωση καρκινοπαθούς που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί, θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, κατόπιν αδείας της Διεθύνσεως Υγείας της οικείας Νομαρχίας, η οποία έχει ισχύ ένα μήνα.
  12. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ GHB 
  Σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΔΥΓ3γ/118810/07/22.4.2008 Υπουργική Απόφαση καθορισμού του τρόπου διάθεσης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν την ουσία GHB (Ν. 3459/06, Πίνακας Γ’ Ναρκωτικών), όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄1287/2.7.2008:
  «…1. Ορίζονται ως Μέγιστη Ημερήσια Δόση για την ουσία GHB τα 9g.
  2. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα Xyrem που περιέχει την ουσία GHB (180ml, 500mg/ml) δύναται με ευθύνη του γιατρού να χορηγείται με Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη Μέγιστη Ημερήσια Δόση, και για θεραπεία δέκα (10) ημερών.»
   
   
  Σε περίπτωση που στη συνταγή με durogesic αναγράφεται και άλλο φάρμακο της κατηγορίας Β' του Ν. 1729/87, τότε οπωσδήποτε χορηγείται μετά από απόφαση της Νομαρχίας. Επίσης, εάν υπάρχει στην ίδια συνταγή durogesic και ταυτόχρονα φάρμακο της κατηγορίας Γ' του Ν. 1729/87, και το οποίο ξεπερνά την μέγιστη ημερήσια δόση που έχει οριστεί, τότε επίσης χρειάζεται απόφαση της Νομαρχίας.
   
  Σημείωση 1η: τα κωδεϊνούχα που κυκλοφορούν σήμερα δεν περιέχουν μόνο κωδεϊνη αλλά και άλλη φαρμακευτική ουσία, και η μέγιστη ημερήσια δόση που είναι ορισμένη δεν ανταποκρίνεται σε αυτά (οπότε και δεν απαιτείται απόφαση Νομαρχίας σε ταυτόχρονη χορήγηση με durogesic).
  Σε περίπτωση, επίσης, παρατεταμένης και συνεχιζόμενης θεραπείας με άλλα φάρμακα του Ν. 1729/87 τότε χρειάζεται ερώτημα στη Νομαρχία.
   
  Σημείωση 2η:  Σε περίπτωση που στη συνταγή με durogesic αναγράφεται και άλλο φάρμακο του Ν. 1729/87, τότε οπωσδήποτε χορηγείται μετά από απόφαση της Νομαρχίας.
  Σε περίπτωση, επίσης, παρατεταμένης και συνεχιζόμενης θεραπείας με άλλα φάρμακα του Ν. 1729/87 τότε χρειάζεται ερώτημα στη Νομαρχία.
 
- Τα φάρμακα που περιέχουν την ουσία μεθυλοφαινιδάτη εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Νομαρχιακής απόφασης (μέχρι στιγμής τα φάρμακα που περιέχουν αυτήν την ουσία έχουν τις εμπορικές ονομασίες : CONCERTA, METHYLOPHENIDATE, RUBIO, RITALIN).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Βάσει της υπ.αριθ. Υ6γ/1725/5-6-2001 αποφάσεως του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προστέθηκαν στην κατηγορία Γ' τα ιδιοσκευάσματα IMALGENEKETALARκαι KETASET (μεταφέρθηκαν από τον πίνακα Δ' στον Γ΄)
 
ROMIDON
 
Σε μια συνταγή μπορούν να αναγραφούν έως 1 κουτί κάψουλες ή έως τρία κουτιά αμπούλες. Αυτή η συνταγή είναι για πενθήμερη θεραπεία. Δεν ισχύουν φωτοαντίγραφα για καμία από τις συνταγές με κωδεϊνούχα, ψυχοτρόπα και ναρκωτικά.
 
 
4.- ΠΙΝΑΚΑΣ Β
 
Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη), θεωρημένη από την Νομαρχία, Φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).
Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο.
 
5.- AKINETON
Το ιδιοσκευάσμα AKINETON παρόλο που δεν ανήκει στον Ν.1729/87 για να χορηγηθεί χρειάζεται απλή συνταγή φυλασσόμενη επί διετία
 
6.- DECADURABOLIN
Το DECADURABOLIN χορηγείται με απλή φυλασσόμενη συνταγή επί διετία, όπως ακριβώς αναγράφεται πάνω στο κουτί του.
 
  7.- NALOREX - NARCAN
 
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργεού Υγείας κ.Στεφανή (4-4-2003) και η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ.αριθ. 448/14-4-2003 ΦΕΚ, τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες χορηγούνται από τα φαρμακεία με ειδική «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ».
Η συνταγή αυτή είναι διπλότυπη και φέρει τα εξής στοιχεία: «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» του ν.2955/01 και αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει την συνταγή.
Σε κάθε χορηγούμενη συνταγή ο ιατρός πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα, αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον ιατρό.
Επίσης θα υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και τέλος θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον φαρμακοποιό.
Τα ίδια στοιχεία θα αναγράφονται και στο στέλεχος.
Οι συνταγές και τα στελέχη τους θα φυλάσσονται για τρία χρόνια.
 
 8.- ACTIQ
 Με την υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/79851/03 απόφαση του Υφπουργού Υγείας Ε. Νασιώκα, καθορίστηκε ο τρόπος διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ACTIQ που περιέχει την ουσία ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ (Ν.1729/87, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ), και είναι ο εξής:
            1.-Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση για το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ (πεπιεσμένοι τροχίσκοι με ενσωματωμένο στοματικό εξάρτημα εφαρμογής) τα 6,4 MG.
            Η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 4 τροχίσκους των 1600μg ημερησίως.
            2.- Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ δύναται με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στην μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
 
        Τα σκευάσματα ABSTRAL και DEMOGYL χορηγούνται με βάση το παρακάτω

διαβάστε εδώ..

 
Þ    ΠΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ :
 
     Α) Όλες οι συνταγές οι μονόγραμμες ή οι απλές φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.
 
     Β) Στο συνταγολόγιο αναγράφουμε αυθημερόν υποχρεωτικά όλες τις δίγραμμες συνταγές.