ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΤΣΑΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

Από σήμερα 2/11/2017 είναι αναρτημένα τα ειδοποιητήρια των διαφορών ασφαλιστικής κατηγορίας για τους Νέους Ασφαλισμένους  στο ηλεκτρονικό προσωπικό φάκελο του  κάθε  ασφαλισμένου  στο  tsay.gr ,  το διάστημα  που  αφορούν  είναι  το Α΄ εξάμηνο του 2013 και ημερομηνία λήξης των πληρωμών τους είναι η 30/11/2017.

Μπαίνετε στο site εδώ

Συνδέεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς και μπαίνετε στον ηλεκτρονικό φάκελο ασφαλισμένου.