ΕΟΠΥΥ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3492 5/10/2017 με τίτλο «Καθορισμός τιμών αποζημίωσης στα εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής» εγκρίνονται νέες τιμές αποζημίωσης οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στους επισυναπτόμενους του ΦΕΚ πίνακες.Σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ στις 18/10/2017 με θέμα: <<Σχετικά με την έκδοση του ΦΕΚ3492/Β/5-102017>>, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των τιμών που δημοσιεύθηκαν στο παραπάνω ΦΕΚ ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2017.

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο της 18/10/2017 αναφέρεται επιπλέον ότι αποφασίστηκε η αφαίρεση των σκευασμάτων από του στόματος γλουταμίνης από τα αποζημιούμενα σκευάσματα ειδικής διατροφής.

Όσον αφορά τις τιμές αποζημίωσης τεσσάρων σκευασμάτων Q10, δείτε το ΦΕΚ 3475 4/10/2017