ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΕ ΣΔ2 ME GLP-1(ΠΧ. VICTOZA)

Με το παρακάτω επισυναπτόμενο έγγραφο από τη Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ ρυθμίζεται η εκκρεμότητα που υπήρχε όσον αφορά τις αποζημιούμενες ποσότητες αναλωσίμων των διαβητικών τύπου 2 που λαμβάνουν αγωγή με ανάλογα GLP-1 (ενέσιμα σκευάσματα που ΔΕΝ είναι ινσουλίνες, πχ Victoza).

 
Οι ασθενείς αυτοί δικαιούνται λοιπόν : 
1) 50 ταινίες ανά δίμηνο (όπως εκείνοι που λαμβάνουν αγωγή με δισκία).
2) 200 σκαρφιστήρες ανά έτος.
3) 100 βελόνες ανά τρίμηνο 


https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%9E7%CE%9C-%CE%97%CE%991?inline=true