ΕΟΠΥΥ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3491 5/10/2017 με τίτλο «Καθορισμός τιμών αποζημίωσης υγειονομικού υλικού» εγκρίνονται νέες τιμές αποζημίωσης οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στους επισυναπτόμενους του ΦΕΚ πίνακες. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων τιμών που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ στις 18/10/2017 με θέμα «Σχετικά με την έκδοση του ΦΕΚ3491/Β/5-10-2017»

Αξιοσημείωτο είναι πως σε ορισμένα είδη που αφορούν τον Σακχαρώδη Διαβήτη και συγκεκριμένα τις ταινίες μέτρησης σακχάρου, εμφανίζονται για πρώτη φορά ορισμένοι κωδικοί με αρκετά χαμηλότερη τιμή αποζημίωσης:

  • Vivacheck eco € 18,73

  • Fora Diamond € 15,43

  • Gluneo € 15,33

  • Ταινίες σακχάρου Ζαφείρι € 12,63

  • Ταινίες σακχάρου Ruby € 12,63

  • GlucoDr autostrips € 17,83

  • Freestyle lite € 18,29

Όλες οι υπόλοιπες ταινίες ΣΔ αποζημιώνονται στα 19,50 €.

Επίσης, σύμφωνα με διαβεβαιώσεις του ΕΟΠΥΥ το εν λόγω ΦΕΚ περιλαμβάνει μόνο τα αναλώσιμα προϊόντα , για τα οποία υπάρχουν τιμές σε τρείς τουλάχιστον χώρες της ΕΕ.

Τα υπόλοιπα προϊόντα, τα οποία είτε κυκλοφορούν αποκλειστικά στην Ελλάδα, είτε έχουν τιμές σε λιγότερες από τρείς χώρες της ΕΕ, δηλ. τα χαρακτηριζόμενα ως «εγχωρίως παραγόμενα ή εγχωρίως κυκλοφορούντα» , σύμφωνα πάντα με την αρμοδία Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, εξακολουθούν να αποζημιώνονται κανονικά , με τη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα. Για τα προϊόντα αυτά(όπως οι βελόνες ινσουλίνης NovoFine), θα υπάρξει ξεχωριστή απόφαση του ΕΟΠΠΥ, η οποία θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ προσεχώς.