ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΕDAPY

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.                                                                                                      08/09/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ 

Σε συνέχεια της από 01/09/2017 Ανακοίνωσης του Οργανισμού με θέμα: «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ 01-10/09», σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι, η περιγραφόμενη αναστολή παρατείνεται , μέχρι και τις 15/09/2017. Αντίστοιχη ενημέρωση λαμβάνετε, με μήνυμα στην οθόνη και κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής. Κατά τα λοιπά , ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 01/09/2017 Ανακοίνωση του Οργανισμού
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ