ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

                            Κοζάνη, 1/8/2017         

Στα πλαίσια της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η γραμματεία του Φ.Σ.Κ. θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός των ημερών ώστε να σας ενημερώσει για το ακριβές ποσό της παρακράτησης (3,5%) που συμπεριλαμβάνει και το Φ.Π.Α., για το οποίο το κάθε φαρμακείο θα πρέπει να εκδώσει ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (με το ισχύον σήμερα Φ.Π.Α.) και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ αποδοχής της αντίστοιχης παρακράτησης(πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε την υπεύθυνη δήλωση).

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν στον σύλλογο μέχρι την Παρασκευή 18 Αυγούστου.

Προσοχή, όσον αφορά τις περιπτώσεις που το φαρμακείο έχει αλλάξει ΑΦΜ, τότε θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση (πατήστε εδώ) και δεν θα εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο .

Επίσης στην περίπτωση που το Φαρμακείο έχει κλείσει λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου του Φαρμακοποιού τότε θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση (πατήστε εδώ) και δεν θα εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο.

 

                      Η Πρόεδρος                                                                Η Γραμματέας

               Δερβενιωτάκη Ελισσάβετ                                                     Καρακωστάνογλου Μαρία