ΕΟΠΥΥ: ΜΕΧΡΙ 15/12 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ/ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤ. ΕΙΔΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠ. ΕΚΑΠΤΥ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Μαρούσι, 17/11/2017

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΟΠΥΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΜΗΝΟΣ 10/2017

Σας ενημερώνουμε, ότι δυνάμει της υπ’ αριθ.1421/Συν.427/16.11.2017 (ΑΔΑ:60Ν6ΟΞ7Μ-ΒΧΟ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για το μήνα Οκτώβριο , έως την 01/12/2017, ημέρα Παρασκευή 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΟΠΥΥ

ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΕ ΣΔ2 ME GLP-1(ΠΧ. LYXUMIA)

Με το επισυναπτόμενο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) καθορίζονται οι πσοότητες βελόνων φυσιγγοσηρίγγων που αποζημιώνονται σε ασθενείς ΣΔ2 που λαμβάνουν ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή(εκτός ινσουλίνης).

Σελίδες

Subscribe to Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης RSS