Εφαρμογή του Νόμου 4139/2013 σχετικά με τις υποχρεώσεις φαρμακοποιών

Σε έγγραφο του ο Π.Φ.Σ. επισημαίνει ότι ο Νόμος 4139/20-3-2013 ΦΕΚ 74Α΄/ 20-3-2013"περί εξαρτησιογόνων πυσιών και άλλες διατάξεις" στο άρθρο 14, παράγραφος 2 αναφέρει :

"οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται στο τέλος κάθε έτους να στέλνου στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας κατάσταση, στην οποία αναγράφονται: α) η ποσότητα ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχη του έτους και οι προμήθειες που γίνονται γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους, β) το άθροισμα τω ναρκωτικά που δόθηκαν κατά το έτος αυτό με συνταγές, γ) το ποσό που καταναλώθηκε κατά το έτος για την παρασκευή  φαρμακευτικών σκευασμάτων."

Διαβάστε εδώ το έγγραφο του ΠΦΣ