Αντιγριπικός εμβολιασμός-ICD10

Με έγγραφο του ο ΕΟΠΥΥ προσδιορίζει τον τρόπο συνταγοργράφησης των αντιγτιπικών  εμβολίων.

"...η παραπομπή για αντιγριπικό εμβολισμό θα γίνεται κατά αντιστοιχία του ICD- 10. Σε κάθε παραπεμπτικό θα αναγράφεται πάντα  ο κωδικός Ζ 25.1 – (Ανάγκη για εμβολιασμόκατά της γρίπης) και ταυτόχρονα ο κωδικός της διάγνωσης π.χ. Ζ94 –(Μεταμόσχευση Οργάνων)..."

Διαβάστε εδώ το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ