Απόδοση δαπάνης σκαρφιστήρων

Σε συνέχεια του υπ’αρ.οικ.47743/19-11-12εγγράφου της Υπηρεσίας μας,με το οποίο, κατόπιν της υπ’αρ.689 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, θεσπίστηκε ανώτατη τιμή αποζημίωσης αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού για κάθε κατηγορία ξεχωριστά (ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος, σκαρφιστήρες, βελόνες φυσιγγοσυρίγγων, απλές σύριγγες), σας ενημερώνουμε ότι:
α) Επειδή κυκλοφορούν  πλέον συσκευασίες σκαρφιστήρων και με 25 τεμάχια, οι εν λόγω συσκευασίες αποζημιώνονται από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού στην τιμή των 3,13 Ευρώ.
β)Ομοίως, και οι συσκευασίες σκαρφιστήρων με 150 τεμάχια αποζημιώνονται στην τιμή των 14,06 Ευρώ.
γ) Διαγράφεται η τιμή των σκαρφιστήρων ανά τεμάχιο (0,17 Ευρώ) και
δ) Ομοίως διαγράφεται και η τιμή των βελονών φυσιγγοσυρίγγων ανά τεμάχιο(17 Ευρώ)

Διαβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ