Προτάσεις Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης στην Ημερίδα: «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Προκλήσεις και Προοπτικές» Κοζάνη 5 – 10 – 2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Ξ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 19

ΤΗΛ. 2461025989, FAX 2461042130

ΚΟΖΑΝΗ

                                                          

    Αριθ. Πρωτ. 120                                                                       Κοζάνη, 7 – 10 – 2013

 

Προτάσεις

Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης στην Ημερίδα:

«Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Προκλήσεις και Προοπτικές»

 Κοζάνη 5 – 10 – 2013.

 

            Προτείνεται η δημιουργία γραφείου Διαχείρισης Προβλημάτων Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, υπεύθυνου για την επίλυση όσων προκύπτουν. Π.χ. ταινίες γνησιότητας μη καλώς τυπωμένες, ή που απουσιάζει κάποιο ψηφίο, ή προβληματικές στην ανάγνωση, που πληκτρολογούνται λανθασμένα.

            Ταινίες γνησιότητας που το σύστημα απαντά ότι έχουν ακυρωθεί ενώ είναι πρωτότυπες και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Χαρακτηριστική η περίπτωση της συναδέλφου Π. Χ. για φάρμακο που της δηλώθηκε ότι η συγκεκριμένη ταινία γνησιότητας έχει ακυρωθεί διότι εκτελέστηκε σε συνταγή της 25-7-2013.

            Σε τηλεφωνική της επαφή η ΗΔΙΚΑ την παρέπεμψε στον ΕΟΠΥΥ, αυτός με την σειρά του στον ΕΟΦ, ο ΕΟΦ ξανά στον ΕΟΠΥΥ, όλοι οι «αρμόδιοι», «ένιψαν τας χείρας τους» και λύση δεν δόθηκε φυσικά ούτε από την φαρμακευτική εταιρεία (Novartis), που δεν φέρει ευθύνη.

Η μη ύπαρξη υπεύθυνου τομέα διαχείρισης προβλημάτων, για την επίλυσή τους αποτελεί δυσλειτουργία και σπατάλη πόρων.

            Συντονισμός ΗΔΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ – ΚΜΕΣ για άμεση ενημέρωση του λογαριασμού του φαρμακοποιού, τι ποσό υπέβαλε, ποια περικοπή, πόσο Rebate, πόσο η ασφαλιστική κράτηση, άλλες κρατήσεις, υπόλοιπο. Ζητείται διαφάνεια από τους Υγειονομικούς, και δεν υπάρχει διαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών των συμβαλλομένων;

            Η διαχείριση και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων είναι τεράστιο ζήτημα με νομικές προεκτάσεις απροσδιόριστες.

            Η ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, οφείλει να γίνεται από υπεύθυνους εντός των ορίων της σοβαρής αντιμετώπισης της πραγματικότητας των στοιχείων. Και όχι να δίδονται βορά στο βωμό της ακραίας δημογραφίας γενικεύοντας στην σπίλωση του υγειονομικού κόσμου ή εξειδικεύοντας σε περιπτώσεις ποινικής ευθύνης. Π.χ. πέρυσι ειπώθηκε ότι αυξήθηκε η συνταγογράφηση και η φαρμακευτική δαπάνη, ενώ αιτία ήταν το δικαίωμα αναγραφής δίμηνης συνταγής κλπ.

            Η καθυστέρηση ενημέρωσης – επικαιροποίησης της ασφαλιστικής δυνατότητας του ασφαλισμένου στο σύστημα.            Ασφαλιστικά ενήμεροι παρεμποδίζονται από το σύστημα στο δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων.

            Αναβαθμίσεις, ενημερώσεις, επεκτάσεις του συστήματος δεν πρέπει να γίνονται τις ώρες αιχμής.  Αυτονόητο.

            Μορφοποίηση του εντύπου συνταγής με δυνατότητα του γιατρού να αναγράφει το 4ο ή 5ο φάρμακο του ίδιου ασθενούς, έως ότου εκλείψουν οι έντυπες συνταγές και έχουμε πραγματική ηλεκτρονική συνταγογράφηση (SMART CARD) και ηλεκτρονική εκτέλεση μόνο με ακύρωση των ταινιών γνησιότητας.

            Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως «εργαλείο» οφείλει να συνεργάζεται με τους γιατρούς και όχι να τους εγκλωβίζει π.χ. με το ICD-10 που αναγκάζει π.χ. τον ιατρό - καρδιολόγο να επιλέγει στη διάγνωση στηθάγχη αντί στεφανιαίας νόσου, όπως ειπώθηκε, ή στην δοσολογία να μην επιτρέπει την ορθή αναγραφή που θα ήθελε ο γιατρός. Με αποτέλεσμα άλλη δοσολογία να αναγράφεται και άλλη να δίδεται προφορικά !

 

               Ο  Πρόεδρος                                                               Ο  Γραμματέας

 

          Στέργιος  Βελονάς                                                       Δημήτριος  Δαϊρούσης