ΟΑΕΔ: Πρόσληψη νέων πτυχιούχων

Δείτε  εδώ τη σελίδα του ΟΑΕΔ και πληροφορηθείτε σχετικά με το πρόγραμμα πρόσληψης νέων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, ηλικίας εως 35 ετών