Φάρμακα αιμοκάθαρσης, χορηγούμενα από Φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σύμφωνα με έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ , τα φάρμακα που χορηγούνται στους αιμοκαθαρώμενους κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης σε νεφροπαθείς σε Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν. οι οποίες δε διαθέτουν φαρμακείο διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όταν η συνταγή υπερβαίνει τα 50€

Διαβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο