Θετική και αρνητική λίστα

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ η θετική και η αρνητική λίστα, οι οποίες με βάση ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ θα αρχίσουν να ισχύουν από 20/12/12. Κατεβάστε τη θετική λίστα εδώ και την αρνητική από εδώ και τις εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ για τη θετική λιστα εδώ και την αρνητική εδώ.