Συνταγογράφηση με δραστική

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο τρόπος και οι εξαιρέσεις της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία.

Διαβάστε το εδώ.