ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ