Συνταγογράφηση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου

Με έγγραφο του ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διευκριζει τον τρόπο συνταγογράφησης από τους ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου στους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ. -Ο.Α.Ε.Ε.

 

Διαβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο...