Συνταγογράφηση από ιδιώτες ιατρούς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με το οποίο επιτρέπεται η ελεύθερη συνταγογράφηση από τους ιδιώτες ιατρούς , ακόμα και αν δεν είναι συμβεβλημένοι με τον οργανισμό, από 1 Ιανουαρίου 2012. Η συνταγογράφηση φαρμάκων από τους μη συμβεβλημένους ιατρούς και από τους γιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκτός ωραρίου γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Διαβάστε το σχερικό Φ.Ε.Κ. εδώ...